Team

Het team van de St. Bonifaciusschool bestaat uit ongeveer 18 medewerkers.

Directeur-bestuurder: meester Rob
Locatiedirecteur: meester Pjotr

Leerkrachten

Groep 1/2 Brenda: juf Brenda
Groep 1/2 Mariël: juf Mariël
Groep 1/2 Ramona & Els: juf Ramona & juf Els
Groep 3:  Meester Frank & juf Els
Groep 4: juf Lianne
Groep 5: juf Carola & juf Ramona
Groep 6: juf Stephanie
Groep 7:  meester Koen
Groep 8: meester Lesley

Engels: juf Anna
Gymnastiek: meester Dennis
Muziek: juf Jolanta
Intern begeleider en Remedial teacher: juf Daniella, meester Ton & juf Richalle

Ondersteunend personeel

Administratie: Janny & Clara
Conciërge: Sjaak
Huishoudelijke dienst: Petra en Bella
Overblijfcoördinator: Mirjam