Team

Het team van de St. Bonifaciusschool bestaat uit ongeveer 18 medewerkers.

Directeur-bestuurder: meester Rob
Locatiedirecteur: meester Pjotr

Leerkrachten

Groep 1/2 Maaike & Annelies: juf Maaike & juf Annelies
Groep 1/2 Mariël: juf Mariël
Groep 1/2 Ramona: juf Ramona
Groep 3:  Meester Frank & juf Richalle
Groep 4: juf Lianne
Groep 5: juf Carola & juf Anne/juf Brenda
Groep 6: juf Stephanie
Groep 7:  meester Koen
Groep 8: meester Lesley & juf Anne

Engels: juf Anna
Gymnastiek: meester Dennis
Muziek: juf Jolanta
Intern begeleider en Remedial teacher: juf Daniella, meester Ton & juf Richalle

Ondersteunend personeel

Administratie: Janny & Clara
Conciërge: Sjaak
Huishoudelijke dienst: Petra en Bella
Overblijfcoördinator: Mirjam