Organisatie

De kern van de organisatie van de St. Bonifaciusschool bestaat uit het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar (SKOW), de directie, het team, de medezeggenschapsraad en de oudercommissie.