Stagiaires

Ieder jaar wordt door het team bekeken in welke groepen in het komende schooljaar een stagiaire geplaatst kan worden. Wij ontvangen stagiaires uit alle vier de leerjaren van de lerarenopleidingen. Door het begeleiden van studenten snijdt het mes aan twee kanten. Enerzijds willen wij onze medewerking geven aan de opleiding van goede docenten en aan de andere kant betekent twee mensen in een groep ook extra begeleiding van de kinderen.

Daarnaast bieden wij ook regelmatig stageplekken aan onderwijsassistenten in opleiding en aan middelbare scholieren voor hun maatschappelijke stage.