SMW kwadraad

Schoolmaatschappelijk Werk (SMW) Kwadraad

Een zorgeloze kindertijd. Dat gunnen we onze kinderen allemaal! Maar helaas kunt u uw kind niet altijd voor problemen behoeden. Soms weet u misschien niet eens precies wat er aan de hand is, maar u ziet wel dat uw kind niet gelukkig is of ander gedrag vertoont dan u van hem of haar gewend bent. Uiteraard wilt u in zo’n geval graag weten waar uw kind mee zit en hem of haar helpen hiermee om te gaan. De basisschool is een plek waar kinderen een groot deel van hun tijd besteden, waardoor de school kan signaleren hoe het met een kind gaat.

De school heeft contact met het Schoolmaatschappelijk Werk (SMW) van Stichting Kwadraad. De school kan wanneer u hulp wenst een aanmelding voor u (en voor uw kind) doen bij het Schoolmaatschappelijk werk.

Wat kan het Schoolmaatschappelijk werk voor u doen? Het SMW kan met u meedenken ten aanzien van de situatie, ook als niet duidelijk is wat er bij uw kind speelt of als het (nog) niet om een groot probleem gaat.

Tijdens een eerste gesprek met het SMW, het intakegesprek, bekijkt de schoolmaatschappelijk werker samen met u welke stappen het beste genomen kunnen worden. Vaak volgen er daarna meer gesprekken, met u en/of uw kind. Uiteraard praat de schoolmaatschappelijk werker nooit alleen met uw kind zonder dat u daar toestemming voor heeft gegeven. De gesprekken vinden in principe op school of kantoor plaats en in uitzondering bij u thuis. Bij sommige problemen kan een andere instelling, organisatie of persoon u beter helpen. In overleg met u wordt dan gekeken waar u het beste naar verwezen kunt worden en daar kan de schoolmaatschappelijk werker u ondersteuning bij bieden. Daarnaast werkt de schoolmaatschappelijk werker nauw samen met de leerkrachten en intern begeleider, zodat ook zij uw kind kunnen helpen of rekening kunnen houden met bepaalde omstandigheden.

Om een indruk te geven met welke vragen u het SMW kan benaderen, volgen hier enkele voorbeelden:

  • Uw kind vindt de omgang met anderen niet makkelijk.
  • Uw kind heeft school gerelateerde problemen.
  • Uw kind zit niet lekker in z’n vel.
  • Er zijn problemen in de thuissituatie.
  • U vindt het prettig als er iemand meekijkt in de opvoeding van uw kind.
  • U vraagt zich af wat het schoolmaatschappelijk werk voor u kan doen.

Het SMW is vertrouwelijk en gratis. Het SMW is te bereiken via een leerkracht en de intern begeleider van de school. Het SMW zal dan contact met u opnemen.

SMW-Kwadraad-Eva-Verberg