Schooladviesdienst

We werken evenals alle Wassenaarse basisscholen nauw samen met de Schooladviesdienst Wassenaar (SAD). Deze dienst ondersteunt ons bij de zorg voor onze leerlingen en bij de zorg voor de kwaliteit van ons onderwijs.

Bij de zorg voor de leerlingen

Iedere week is er een remedial teacher van de SAD, een dagdeel, op onze school werkzaam. Zij geeft speciale leerhulp aan kinderen met leerproblemen. Op uw en ons verzoek kan de SAD ook kinderen testen, zowel psychologisch als didactisch. Een observatie in de klas of een dyslexieonderzoek zijn eveneens mogelijk. Dit gebeurt altijd in overleg met alle betrokkenen. Verder hebben alle kinderen uit de groepen 2 tot en met 7 te maken met de SAD. Onze school doet namelijk mee aan de signaleringsonderzoeken voor (voorbereidend) lezen, taal/spelling en rekenen.

Ten aanzien van de zorg voor de kwaliteit van ons onderwijs:

Wij maken elk jaar begeleidingsafspraken over de instandhouding en de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs op onze school en over het invoeren van vernieuwingen. Deze afspraken bestaan uit regelmatig overleg tussen de SAD en onze school over:

  • schoolmanagement met de directie;
  • schoolontwikkeling van het team;
  • coördinatiefuncties met het middenkader;
  • ondersteuning van de leraar bij het lesgeven;
  • specifieke begeleiding van kinderen met de intern begeleider;
  • computers in school met de coördinator computeractiviteiten;
  • participatie in de netwerken ICT, wereldverkenning en techniek, kunstzinnige vorming, hoogbegaafdheid (samen met andere scholen).

U kunt het jaarverslag van de Schooladviesdienst op onze school inzien. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de site van de SAD: www.sadwassenaar.nl