Vertrouwenspersoon

Binnen de algemene klachtenregeling kent onze school een specifieke regeling met betrekking tot seksuele intimidatie, discriminatie, mishandeling en pesten. De regeling, geldend voor alle Wassenaarse basisscholen, is opgesteld ter voorkoming en bestrijding van o.a. seksuele intimidatie binnen de scholen. De regeling gaat ervan uit, dat een klacht die niet met school kan worden opgelost, eerst wordt onderzocht door een onafhankelijke externe vertrouwenspersoon.

Voor klachten met betrekking tot hiervoor genoemde zaken is op de school een contactpersoon aangesteld. Bij ons op school zijn dat Carola Bos en Daniella Noordervliet. Het is hun taak om u door te verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon.

De gegevens van onze externe vertrouwenspersoon zijn:

Vrijmoet en Maatman (Kind en jeugd)

Dr. C.M.J. Vrijmoet-Wiersma (jantien@vrijmoetmaatman.nl)

Drs. E.E. Maatman-Fleuren (liesbeth@vrijmoetmaatman.nl)

Tel. 06-14211146

www.vrijmoetmaatman.nl

 

De afhandeling van een klacht loopt via de algemene klachtenregeling. Een afschrift van de regeling is op school ter inzage.