GGD

GGD Zuid-Holland West, Jeugdgezondheidszorg

Wat is jeugdgezondheidszorg?

De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van de GGD volgen het groeiproces van ieder schoolgaand kind. Dit gebeurt in aansluiting op de onderzoeken van de consultatiebureaus, voor kinderen van 0-4 jaar.

Samen met u willen we ertoe bijdragen dat kinderen zich zo goed mogelijk ontwikkelen. Daarom wordt uw kind -gedurende de hele schoolperiode- enkele malen onderzocht.

Naast het lichamelijk onderzoek komen ook een aantal andere dingen aan de orde. Want gezondheid is meer dan “niet ziek zijn “. Het betekent ook dat het kind thuis zonder problemen slaapt, eet, speelt, omgaat met broertjes en zusjes, luistert, zich aan de regels houdt, enzovoort. Ook op school hoort een kind zich lekker te voelen: kunnen leren, vriendjes en vriendinnetjes hebben, niet gepest worden, enzovoort.

Al deze zaken komen daarom naast de lichamelijke gezondheid van het kind aan de orde.

Wanneer wordt uw kind onderzocht?

Gezondheidsonderzoek

In groep 2 onderzoekt de jeugdarts de algemene ontwikkeling en de gezondheid van uw kind. Hoe groot is uw kind al gegroeid in lengte en gewicht en hoe goed kan uw kind horen en zien? Het komt allemaal aan bod tijdens het onderzoek in groep 2.

Spraak- en taalonderzoek

Is uw kind vijf jaar, dan vindt een spraak-taal onderzoek plaats. Een logopediste test of uw kind problemen heeft met spreken, luisteren, taalgebruik of mondgedrag. Aan de hand van het onderzoek krijgt u advies of extra oefening wenselijk is.

Preventie via vaccinatie

Als uw kind 4 en 9 jaar is, krijgt hij of zij een prik. Het is een herhaling van eerdere prikken en belangrijk omdat uw kind pas helemaal is beschermd tegen bepaalde infectieziekten als het alle prikken heeft gehad. U krijgt hiervoor een uitnodiging thuisgestuurd.

Gezondheidsles in de klas

In groep 7 geeft een verpleegkundige van de JGZ een gezondheidsles in de klas. De les gaat onder andere over voeding, puberteit, alcohol en pesten. De jeugdverpleegkundige voert met uw kind een gesprek over dingen die uw kind bezighouden. Eventuele bijzonderheden worden altijd aan u teruggekoppeld.

De onderzoeken vinden in de loop van het schooljaar plaats. Voorafgaand aan alle onderzoeken krijgt u nadere informatie. Alle informatie die wij over uw kind hebben wordt vertrouwelijk behandeld. Wanneer er een probleem bij uw kind wordt geconstateerd, dan neemt de JGZ medewerker zo spoedig mogelijk contact met u op.

Onderzoek op verzoek

Heeft u zelf vragen of zorgen over de gezondheid of de ontwikkeling (van uw kind(eren), dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD. U kunt ook bij de GGD terecht voor voorlichting en adviezen over bijvoorbeeld gezonde voeding, pesten, hoofdluis, seksualiteit, beweging, spraak en gebit. Leerlingen kunnen tevens materiaal krijgen voor spreekbeurten en werkstukken.

Adresgegevens

Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West
Telefoon: 099-054 99 99 (ma t/m vrij van 08.30 tot 17.00 uur, lokaal tarief)
E-mail: info@jgzzhw.nl
Website: www.jgzzhw.nl