Staking 6 november

Meester Koen Algemeen

De St. Bonifaciusschool staakt vandaag. Nog steeds is er groot tekort aan leerkrachten en krijgen wij met ons harde werk geen evenredige beloning. De maat is vol en om dat duidelijk te maken, is de school woensdag 6 november gesloten.

Alle werknemers op de Boni werken met ziel en zaligheid voor de ontwikkeling van uw kind(eren). Dat resulteert in aanpassingen aan het onderwijs waar het nodig is, gesprekken met ouders waar het nodig is en informatieoverdrachten waar het nodig is. Al met al kost het veel tijd en energie. Onevenredig veel tijd en energie als het vergelijk wordt gemaakt met collega’s uit het voortgezet onderwijs die op een gelijk niveau zijn opgeleid maar ongeveer 11% meer salaris ontvangen.

We hebben alle groepen bemand met goede leerkrachten, maar voelen ons desondanks kwetsbaar. Gepensioneerde en ongediplomeerde koesteren wij en zijn een waardevolle aanvulling om kwalitatief goed onderwijs te realiseren. We mogen het echter niet als normaal of een standaard beschouwen.