Het Sinterklaasfeest op de St. Bonifaciusschool

Lianne van Nieuwkoop Algemeen, Groep 1/2 B, Groep 1/2 IR, Groep 1/2 M, Groep 3, Groep 4, Groep 5, Groep 6, Groep 7, Groep 8

Wat was het weer een leuk feest voor de kinderen van de St. Bonifaciusschool. Het was vanmorgen nog even spannend of de Sint wel of niet kon komen. Het plein stond vol met schoonmaakspullen, maar de Pieten waren nergens te vinden. Alle juffen en meesters hebben ontzettend hard gezocht, maar konden de Pieten écht niet vinden. Toen alle kinderen binnen waren, ging opeens de schoolbel en moest iedereen weer naar buiten. Juf Johanneke vertelde buiten dat het misschien een goed idee was om te roepen en te zingen. Toen verscheen Piet opeens boven bij het raam! Piet was nog bezig met een laatste grondige inspectie, keurde de St. Bonifaciusschool goed en belde Sinterklaas dat hij mocht komen. Gelukkig kon Sint snel opgepikt worden door een auto van garagebedrijf Rooijakkers. Nu kon het feest eindelijk beginnen.

De groepen 1 tot en met 5 hebben voor Sinterklaas in de gymzaal een optreden verzorgd. Er werd gedanst, gezongen en er werd een zelfgeschreven gedicht voorgelezen. In de groepen 5 tot en met 8 waren er mooie, bijzondere en originele surprises te bewonderen en uit te pakken. Zowel de Sint en de Pieten, als de kinderen hebben ontzettend genoten.