Groep 8 bezoekt Humanity House

Lesley Hoogduijn Groep 8

Onze samenleving kent vele culturen, religies, politieke overtuigingen en denkbeelden. Voor kinderen die midden in deze samenleving staan, is het belangrijk om te weten wat er speelt en zich daar een mening over te vormen. In het Humanity House ervoeren de kinderen van groep 8 van heel dichtbij dat vrede en veiligheid niet voor iedereen vanzelfsprekend zijn. Rampen en conflicten beïnvloeden de levens van tientallen miljoenen mensen. Op dit moment zijn er wereldwijd 70,8 miljoen mensen op de vlucht. Dat is het hoogste aantal ooit. De kinderen maakten kennis met humanitaire thema’s zoals vluchtelingen en noodhulp.

Deze slideshow vereist JavaScript.